VBreathe

Zacznij już teraz, to proste i zajmie tylko chwilę!

VBreathe Tasman

Jak mam zacząć?

Niniejszy schemat przedstawia wszystkie kluczowe obszary urządzenia. Aby skonfigurować urządzenie VBreathe Tasman, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

1. Odkręć górną nasadkę urządzenia VBreathe Tasman. Zdejmij pokrywkę i folię ochronną z wkładu żelowego VActive. Umieść wkład żelowy otworem skierowanym do góry i ponownie nakręć nasadkę na urządzenie. (Zobacz instrukcję wymiany wkładu żelowego VActive).

2. Pobierz aplikację VBreathe z App Store lub Google Play Store.

Pobierz z App Store Pobierz z Google Play

3. Podłącz zasilacz do gniazdka, a końcówkę kabla USB C podłącz z tyłu urządzenia VBreathe Tasman.

4. Dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania znajdujący się z przodu urządzenia VBreathe Tasman, aby aktywować parowanie Bluetooth.

5. Po wyświetleniu monitu aplikacji VBreathe wprowadź 8-cyfrowy kod PIN, który znajdziesz na odwrocie karty instrukcji.

Jak sterować urządzeniem VBreathe Tasman?

Sterowanie ręczne za pomocą przycisku on/off.

Tryby

Tryb włącz/niska prędkość wentylatora 1. naciśnięcie
Tryb średniej prędkości wentylatora 2. naciśnięcie
Tryb wysokiej prędkości wentylatora 3. naciśnięcie
Tryb gotowości 4. naciśnięcie

Kontrolka w przycisku zasilania

Urządzenie włączone Białe światło stałe
Tryb gotowości Pulsujące powoli białe światło
Tryb automatyczny Pulsujące szybko białe światło
Niski poziom naładowania baterii Czerwone światło stałe
Ładowanie Czerwone światło pulsujące
Bateria naładowana Zielone światło stałe

Parowanie Bluetooth = Podwójne naciśnięcie

Szybkie dwukrotne naciśnięcie aktywuje parowanie Bluetooth. Pierścień świetlny miga na niebiesko.

Wyłączenie = Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy

Gdy urządzenie całkowicie się wyłączy, nie będzie już połączone z aplikacją.

Reset do ustawień fabrycznych = Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund

Urządzenie powróci do ustawień fabrycznych. Urządzenie VBreathe Tasman będzie nieaktywne przez 10 sekund podczas resetowania do ustawień fabrycznych.

Jak działa pierścień świetlny?

Pierścień świetlny wskazuje aktualną jakość powietrza w pomieszczeniu oraz pokazuje, kiedy należy wymienić żelowy wkład lub filtr, a także, że aktywowano tryb Bluetooth.

Jakość powietrza: Dobra Zielone światło stałe
Jakość powietrza: średnia Stałe pomarańczowe światło
Jakość powietrza: Niska Czerwone światło stałe
Zmień wkład żelowy Pulsujące żółte światło
Zmień filtr Pulsujące białe światło
Parowanie Bluetooth Pulsujące niebieskie światło

Tryb nocny pierścienia świetlnego = Dotknij dwukrotnie górnej części obudowy urządzenia

W trybie nocnym pierścień świetlny jest zgaszony. Dwukrotnie dotknij górnej części obudowy urządzenia VBreathe Tasman, aby włączyć/wyłączyć tryb nocny.

Jak wymienić żelowy wkład VActive?

Nigdy nie odwracaj urządzenia do góry nogami, gdy w środku znajduje się wkład żelowy VActive.

1. Upewnij się, że urządzenie stoi pionowo, jest wyłączone i odłączone z gniazdka.

2. Odkręć górną nasadkę urządzenia VBreathe Tasman, jak pokazano na rysunku i wyjmij zużyty wkład żelowy VActive.

3. Zdejmij pokrywę i folię ochronną z nowego wkładu żelowego VActive. Umieść nowy wkład żelowy VActive wewnątrz urządzenia VBreathe Tasman otworem skierowanym w górę. Na powierzchni żelu może znajdować się niewielka ilość płynu.

4. Zakręć górną nasadkę z powrotem na urządzeniu VBreathe Tasman. Po wymianie wkładu żelowego VActive umyj ręce wodą z mydłem.

Jak wymienić filtr HEPA?

Nigdy nie odwracaj urządzenia do góry nogami, gdy w środku znajduje się wkład żelowy VActive.

1. Upewnij się, że urządzenie stoi pionowo, jest wyłączone i odłączone z gniazdka.

2. Odkręć podstawę urządzenia VBreathe Tasman, jak pokazano na rysunku. Zużyty filtr wysunie się po zdjęciu podstawy.

3. Wyjmij nowy filtr z opakowania.

4. Włóż nowy filtr do podstawy. Przykręć podstawę do urządzenia.

Dokumenty do pobrania